Nỗ lực cải cách vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp

25/11/2020 16:30 (GMT+7)
“Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong năm 2020 nhưng các kết quả thu NSNN của cả giai đoạn vẫn cơ bản đạt mục tiêu đề ra, quy mô thu NSNN bình quân giai đoạn 5 năm 2016-2020 đạt khoảng 24,5% GDP, tỷ lệ thu từ thuế, phí khoảng 20,4% GDP. Nguồn thu từ thuế, phí đã ngày càng bền vững và đảm bảo cho đầu tư phát triển, duy trì bộ máy, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh quốc phòng. Những kết quả tích cực trên trong thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng doanh nghiệp”, Thứ trưởng Vũ Thị Mai nhấn mạnh tại Hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2020 được

Chủ động, kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ DN

Theo Thứ trưởng Vũ Thị Mai, trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội trong nước và quốc tế gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng phó với tác động của dịch bệnh Covid-19, Bộ Tài chính đã chủ động xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Tổng số tiền thuế và thu ngân sách đã gia hạn, miễn, giảm theo các chính sách đã ban hành đến hết nay là khoảng 99,3 nghìn tỷ đồng, ước thực hiện cả năm 2020 là khoảng 110 nghìn tỷ đồng (trong đó số tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất được gia hạn khoảng 80 nghìn tỷ đồng; số được miễn, giảm khoảng 30 nghìn tỷ đồng).

 

image

Các chính sách được cộng đồng người dân, doanh nghiệp quan tâm và đánh giá cao như: gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác; tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025; tăng mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân qua đó giảm nghĩa vụ thuế của cá nhân; giảm tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết ngày 31/12/2020; giảm mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020; thực hiện miễn thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng để phục vụ việc phòng chống dịch bệnh như khẩu trang y tế, nguyên liệu để sản xuất khẩu trang, nước rửa tay sát trùng...; giảm thuế nhập khẩu đối với một số nhóm mặt hàng nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển các ngành nông nghiệp, cơ khí, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp ô tô...; đã phối hợp với các Bộ rà soát, xây dựng và ban hành theo thẩm quyền 21 Thông tư điều chỉnh mức thu phí, lệ phí đang được quy định tại 31 Thông tư thu phí, lệ phí hiện hành, qua đó giảm mức thu nhiều khoản phí, lệ phí với mức giảm cao.

 

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã phối hợp cùng các Bộ, ngành, cơ quan thực hiện các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người lao động, người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, đến nay đã hỗ trợ cho 12,79 triệu đối tượng bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 với số tiền là 12,69 nghìn tỷ đồng.

 

“Đặt trong bối cảnh nguồn thu NSNN bị ảnh hưởng lớn, trong khi đó NSNN vẫn phải đảm bảo nhu cầu chi cho các hoạt động thường xuyên, đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư phát triển và đặc biệt là việc tăng nhu cầu chi về an sinh xã hội, chi cho công tác phòng chống dịch bệnh...tạo ra thách thức lớn với cân đối NSNN thì việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ nêu trên càng thể hiện sự quyết tâm luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp”, Thứ trưởng chia sẻ.

 

Cải cách để phục vụ người dân, DN tốt hơn

 

Cũng theo Thứ trưởng, bên cạnh những cơ chế, chính sách hỗ trợ trực tiếp cho DN vượt qua khó khăn trong thời gian dịch bệnh Covid 19, thì trong suốt thời gian dài vừa qua, ngành Tài chính luôn nỗ lực trong công tác hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho DN, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các DN và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Các kết quả đạt được cũng đã được các tổ chức, cộng đồng DN ghi nhận. Trong đó, một số kết quả đáng chú ý:

 

Từ năm 2014 đến nay (06 năm liên tiếp), Bộ Tài chính luôn xếp trong nhóm 03 Bộ đứng đầu về Chỉ số CCHC (Par Index) do Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ công bố, trong đó các năm 2014, 2015, 2016, 2018 và 2019 Bộ Tài chính xếp thứ 2/19 Bộ, ngành, năm 2017 xếp thứ 3/19 Bộ, ngành.

 

Bộ Tài chính đã có 08 năm liên tiếp (từ năm 2013 đến 2020) dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số tổng thể mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong khối các Bộ, cơ quan ngang Bộ (Theo báo cáo do Bộ Thông tin & Truyền thông công bố).

 

Về Chỉ số nộp thuế do WB công bố tại Báo cáo môi trường kinh doanh (Doing Business), từ 2016 đến năm 2020, đã cải thiện được 59 bậc xếp hạng (từ vị trí 168/189 nền kinh tế năm 2016 lên vị trí 109/190 nền kinh tế năm 2020).

 

Về Chỉ số vốn hoá thị trường do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố tại Báo cáo chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2019 xếp hạng thứ 41 tăng 09 bậc so với năm 2018; năm 2020 xếp hạng thứ 32 tăng 09 bậc so với năm 2019.

 

Năm 2018, Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ đã đánh giá mức độ tuân thủ của nhóm TTHC thuế xếp thứ 1/8 nhóm TTHC và nhóm TTHC hải quan xếp thứ 3/8 nhóm TTHC.

 

Trong lĩnh vực thuế: với mục tiêu cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử, Bộ Tài chính đã tiếp tục đẩy mạnh triển khai các ứng dụng quản lý thuế hiện đại, tạo thuận lợi cho người nộp thuế: Đã cung cấp 194 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và 63 Cục Thuế, trong đó đã tích hợp 150 thủ tục hành chính (TTHC) qua Cổng dịch vụ công quốc gia; hệ thống khai thuế điện tử chiếm khoảng 99,32% doanh nghiệp đang hoạt động hơn 11,28 triệu hồ sơ; đã phối hợp với 55 ngân hàng thương mại triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử với khoảng 780,6 nghìn doanh nghiệp (đạt tỷ lệ 97,63%); đẩy mạnh triển khai hệ thống hoàn thuế điện tử tại 63 tỉnh với số doanh nghiệp tham gia là 8.131 (đạt 95,85%). Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế tại Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; đã triển khai lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy tại 02 Cục Thuế TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh...

 

Trong lĩnh vực hải quan: Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành để hoàn thành triển khai 202 TTHC của 13 Bộ, ngành trên Cơ chế một cửa quốc gia kết nối với 3,2 triệu hồ sơ của hơn 40 nghìn doanh nghiệp; đã cung cấp gần 90% dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3 và 4; đã kết nối với 09 nước ASEAN để trao đổi C/O mẫu D điện tử; thực hiện hải quan điện tử với sự tham gia của hơn 99,65% doanh nghiệp tại 100% đơn vị hải quan trên phạm vi toàn quốc, qua đó rút ngắn thời gian làm thủ tục hải quan cho doanh nghiệp; tăng cường triển khai đề án nộp thuế điện tử với số thu ngân sách bằng phương thức điện tử đạt tỷ lệ trên 98,6% tổng số thu ngân sách của cơ quan hải quan; đã xây dựng và triển khai thành công Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi, đã triển khai chính thức Hệ thống Quản lý giám sát hàng hóa hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

 

Mặc dù đạt những kết quả đáng khích lệ, được cộng đồng DN và người dân ghi nhận, tuy nhiên Thứ trưởng cũng cho rằng, các chính sách và thủ tục hành chính về thuế và hải quan đòi hỏi phải liên tục được hoàn thiện, cập nhật kịp thời cho phù hợp với yêu cầu thực tế; trong khi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp lại rất sôi động, đa dạng. Do đó trong quá trình áp dụng các quy định của chính sách và thủ tục hành chính vào thực tiễn không tránh khỏi có các khó khăn, vướng mắc. Chính vì vậy, những ý kiến đóng góp từ phía các doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách và thủ tục hành chính thuế, hải quan của Việt Nam sẽ giúp cơ quan chức năng tiếp tục cải cách, hoàn thiện theo hướng ngày càng minh bạch, cụ thể hơn, giúp người nộp thuế thực hiện chính sách thuế được đầy đủ, nhanh chóng và thuận tiện, góp phần khuyến khích đầu tư, khuyến khích xuất khẩu, và phù hợp với thông lệ quốc tế, cam kết quốc tế trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới của Việt Nam.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Sản xuất
amity.com.vn
Quốc tế yoga
https://tanadaithanh.vn/
winvoucher.winmart.vn
http://gfs.com.vn
http://www.vafood.com.vn/
Tạp chí điện tử Kinh Doanh và Biên mậu Việt Nam
Cơ quan chủ quản: Hiệp hội Thương nhân kinh doanh biên mậu Việt Nam
Số giấy phép: số 450/GP-BTTTT, cấp ngày 8/10/2020, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
 139 đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.


Tổng biên tập: Ông Phạm Bá Dục
Tổng thư ký: Ông Phạm Hoàng Vũ
Email: kinhdoanhvabienmau@gmail.com
Mọi thông tin bạn đọc vui lòng liên hệ đường dây nóng: 0865191826
® Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Kinh Doanh và Biên mậu Việt Nam, mọi sao chép phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí điện tử Kinh Doanh và Biên mậu Việt Nam.