Tổng giá trị XNK 7 tháng năm 2023 giảm mạnh so với cùng kỳ

23/08/2023 14:50 (GMT+7)
Xuất nhập khẩu hàng hóa trong 7 tháng/2023 của Việt Nam sang châu Á là 241,84 tỷ USD, chiếm tỷ trọng lớn nhất 65% trong tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ra thế giới và giảm 13,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 7/2023 đạt 57,07 tỷ USD, tăng 2,3%, tương ứng tăng 1,26 tỷ USD so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 30,07 tỷ USD, tăng 2,1%, tương ứng tăng 619 triệu USD so với tháng trước; nhập khẩu là 27 tỷ USD, tăng 2,4%, tương ứng tăng 639 triệu USD.

Lũy kế trong 7 tháng/2023, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 374,36 tỷ USD, giảm mạnh 13,8%, tương ứng giảm 60,14 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước; trong đó, xuất khẩu là 195,42 tỷ USD, giảm 10,3%, tương ứng giảm 22,5 tỷ USD và nhập khẩu là 178,94 tỷ USD, giảm 17,4%, tương ứng giảm 37,64 tỷ USD.

Trong tháng 7/2023, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 3,07 tỷ USD. Tính trong 7 tháng năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước đã xuất siêu 16,48 tỷ USD.

Tổng cục Hải quan ghi nhận trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong 7 tháng/2023 đạt 258,05 tỷ USD, giảm 13,8%  (tương ứng giảm 41,44 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 142,78 tỷ USD, giảm 10,4% tương ứng giảm 16,5 tỷ USD và trị giá nhập khẩu là 115,28 tỷ USD, giảm 17,8% tương ứng giảm 24,94 tỷ USD so với 7 tháng/2022.

Trong khi đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước giảm 13,8% so với cùng kỳ, với trị giá là 116,31 tỷ USD (tương ứng giảm 18,7 tỷ USD). Xuất khẩu của khối doanh nghiệp này đạt 52,64 tỷ USD, giảm 10,2%  tương ứng giảm gần 6 tỷ USD và nhập khẩu là 63,66  tỷ USD, giảm 16,6% tương ứng giảm 12,7 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu hàng hóa

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7/2023 đạt 30,07 tỷ USD, tăng 2,1% (tương ứng tăng 619 triệu USD) so với tháng trước.

Trong đó, trị giá tăng mạnh nhất là các nhóm hàng như điện thoại các loại và linh kiện tăng 441 triệu USD, máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 324 triệu USD, hàng dệt may tăng 208 triệu USD, cao su tăng 49 triệu USD…

Bên cạnh đó, một số nhóm hàng xuất khẩu có mức trị giá trong tháng 7/2023 lại giảm như hàng rau quả giảm 258 triệu USD, cà phê giảm 69 triệu USD…

Tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 7 tháng/2023 là 195,42 tỷ USD, giảm 10,3% và có 38/45 nhóm hàng giảm so với cùng kỳ năm trước.

Với kết quả này, quy mô hàng hóa xuất khẩu trong 7 tháng/2023 đã giảm tới 22,50 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trị giá và tốc độ tăng/giảm trị giá xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam
sang các châu lục và theo nước/khối nước trong 7 tháng/2023.

Trong đó, có tới 10 nhóm hàng trị giá xuất khẩu giảm trên 500 triệu USD so với cùng kỳ năm trước. Đó là điện thoại các loại và linh kiện giảm 5,27 tỷ USD, hàng dệt may giảm 3,24 tỷ USD, gỗ và sản phẩm gỗ giảm 2,57 tỷ USD, giầy dép các loại giảm 2,44 tỷ USD, máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 2,31 tỷ USD, hàng thủy sản giảm 1,7 tỷ USD, máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 1,08 tỷ USD, xơ sợi dệt các loại giảm 645 triệu USD, sắt thép các loại giảm 635 triệu USD, sản phẩm từ chất dẻo giảm 548 triệu USD. Tuy nhiên, xuất khẩu một số nhóm hàng trong 7 tháng/2023 vẫn đạt mức tăng khả quan so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, hàng rau quả tăng 1,16 tỷ USD, phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 1,09 tỷ USD, gạo tăng 625 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường xuất khẩu chính: Mỹ, EU, Trung Quốc, ASEAN…

Một số nhóm hàng xuất khẩu chính:

- Điện thoại các loại và linh kiện: xuất khẩu nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 7/2023 đạt 4,45 tỷ USD, tăng 11% so với tháng trước. Qua đó nâng mức trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 7 tháng năm 2023 lên 28,74 tỷ USD, giảm 15,5%, tương ứng giảm tới 5,27 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

- Máy vi tính sản phẩm điện tử & linh kiện: xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 7/2023 là 5,06 tỷ USD, tính chung trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 7 tháng/2023 là 30,65 tỷ USD, giảm 3,4%, tương ứng giảm 1,08 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

- Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác: xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 3,54 tỷ USD, tăng 10,1% so với tháng trước. Tính trong 7 tháng/2023 trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt 23,26 tỷ USD, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước.

- Hàng dệt may: trị giá xuất khẩu hàng dệt may trong tháng 7/2023 đạt 3,27 tỷ USD, tăng 6,8% so với tháng trước. Đây cũng là tháng đạt mức trị giá cao nhất trong vòng 11 tháng gần đây. Tính trong 7 tháng/2023, trị giá xuất khẩu nhóm hàng này là 19,05 tỷ USD, giảm 14,5% (tương ứng giảm 3,24 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Trị giá của 10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất trong 7 tháng/2022 và 7 tháng/2023.

- Giày dép các loại: xuất khẩu giày dép các loại trong tháng 7/2023 đạt 1,79 tỷ USD, tăng 1,4% so với tháng trước. Tuy nhiên, tính chung 7 tháng/2023, xuất khẩu giày dép các loại là 11,64 tỷ USD, vẫn giảm tới 17,3% (tương ứng giảm 2,44 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

- Hàng thủy sản: tháng 7/2023, xuất khẩu thủy sản là 779 triệu USD, tăng 1,4% so với tháng trước. Tính chung lũy kế 7 tháng/2023, xuất khẩu hàng thủy sản của Việt Nam là 4,93 tỷ USD, giảm 25,6% (tương ứng giảm 1,7 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

- Hàng rau quả: trị giá xuất khẩu hàng rau quả trong tháng 7/2023 đạt 404 triệu USD, giảm 38,9% so với tháng trước. Tính chung lũy kế trong 7 tháng/2023, trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt tới 3,08 tỷ USD, đạt mức trị giá xuất khẩu trong 7 tháng cao nhất từ trước tới nay và tăng tới 60,5% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, trị giá xuất khẩu hàng rau quả trong 7 tháng/2023 đã tăng tới 1,16 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

- Gạo: lượng gạo xuất khẩu trong tháng 7/2023 là 619 nghìn tấn, tăng nhẹ 0,2% so với tháng trước. Qua đó nâng tổng lượng gạo trong 7 tháng/2023 lên tới 4,85 triệu tấn, tăng 19,1% và trị giá đạt 2,62 tỷ USD, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm trước.

- Gỗ và sản phẩm gỗ: trong tháng 7/2023 đạt 1,12 tỷ USD, tăng 2,8% so với tháng trước. Tính chung trong 7 tháng/2023, trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt 7,19 tỷ USD, giảm mạnh 26,4% (tương ứng giảm 2,57 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

- Sắt thép các loại: Tháng 7/2023, xuất khẩu nhóm hàng này tháng thứ 3 liên tiếp đạt hơn 1 triệu tấn (kể từ tháng 11/2021) Tính chung trong 7 tháng/2023, cả nước xuất khẩu 6,39 triệu tấn sắt thép các loại với trị giá 4,99 tỷ USD, tăng 18,2% về lượng nhưng giảm 11,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu hàng hóa

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong tháng 7/2023 đạt 27 tỷ USD, tăng nhẹ 2,4% so với tháng trước, tương ứng tăng 639 triệu USD. Tính đến hết tháng 7/2023, quy mô nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 178,94 tỷ USD, giảm đến 37,64 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, tương ứng giảm 17,4%. Trong đó, giảm mạnh nhất là nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện (giảm 7,8 tỷ USD); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (giảm 4,27 tỷ USD); máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng (giảm 3,5 tỷ USD); chất dẻo nguyên liệu (giảm 2,66 tỷ USD). Tính riêng 4 nhóm hàng trên, trị giá nhập khẩu đã giảm hơn 18 tỷ USD so với 7 tháng/2022, chiếm 48% trị giá nhập khẩu giảm của cả nước.

10 nhóm hàng nhập khẩu chủ lực của Việt Nam trong 7 tháng/2022 và 7 tháng/2023.

- Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng: Trị giá nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 7 đạt 3,57 tỷ USD, tăng 5,2% tương ứng tăng 177 triệu USD so với tháng trước. Trong 7 tháng/2023, nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 23,03 tỷ USD, giảm 13,2% tương ứng giảm 3,49 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhập khẩu nhóm hàng này của khối doanh nghiệp FDI đạt 15,5 tỷ USD, giảm 16,6% và của khối doanh nghiệp trong nước là 7,54 tỷ USD, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường chính cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam bao gồm: Trung Quốc đạt 12,19 tỷ USD, giảm 13,9% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng giảm 1,98 tỷ USD, chiếm 53% trị giá nhập khẩu của cả nước; Hàn Quốc đạt 3,18 tỷ USD, giảm 19,2% tương ứng giảm 755 triệu USD.

- Xăng dầu các loại: Lượng nhập khẩu xăng dầu các loại trong tháng 7 đạt 922 nghìn tấn, giảm 11,8% so với tháng trước với trị giá là 725 triệu USD, giảm 3,7%.- Nguyên phụ liệu ngành dệt may da giày: Trị giá nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 7/2023 đạt 1,92 tỷ USD, giảm 4,3% (tương ứng giảm 87 triệu USD) so với tháng trước. Tính chung, lũy kế trong 7 tháng/2023, nhập khẩu nhóm hàng nguyên phụ liệu cho ngành dệt may da giày đạt 13,69 tỷ USD, giảm 19,3% (tương ứng giảm 3,27 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

- Sắt thép các loại: Lượng nhập khẩu sắt thép các loại trong tháng 7/2023 đạt hơn 1,09 triệu tấn, tăng 13,7%, đạt trị giá 843 triệu USD, tăng nhẹ 0,7% so với tháng trước. Trong 7 tháng/2023, cả nước đã nhập khẩu 6,64 triệu tấn sắt thép các loại đạt trị giá 5,6 tỷ USD, giảm 10,3% về lượng và giảm 30,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

- Ô tô nguyên chiếc: Trong tháng, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam đạt 8.929 chiếc, xấp xỉ với tháng trước. Tuy nhiên, trong 7 tháng/2023, Việt Nam nhập khẩu 79.822 ô tô nguyên chiếc các loại, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam đạt 63.630 chiếc, chiếm tới 80% tổng lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập về Việt Nam và tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước.

 Hà Điệp

Có thể bạn quan tâm: XNK Thị trường XNK hải quan Việt Nam
Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Tin tức, sự kiện
amity.com.vn
Hi fpt
https://tanadaithanh.vn/
winvoucher.winmart.vn
http://gfs.com.vn
http://www.vafood.com.vn/
Tạp chí điện tử Kinh Doanh và Biên mậu Việt Nam
Cơ quan chủ quản: Hiệp hội Thương nhân kinh doanh biên mậu Việt Nam
Số giấy phép: số 450/GP-BTTTT, cấp ngày 8/10/2020, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
 139 đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.


Tổng biên tập: Ông Phạm Bá Dục
Tổng thư ký: Ông Phạm Hoàng Vũ
Email: kinhdoanhvabienmau@gmail.com
Mọi thông tin bạn đọc vui lòng liên hệ đường dây nóng: 0865191826
® Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Kinh Doanh và Biên mậu Việt Nam, mọi sao chép phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí điện tử Kinh Doanh và Biên mậu Việt Nam.