Bắc Giang - dẫn đầu cả nước về tốc tăng trưởng kinh tế, ước đạt 13,45%

11/12/2023 23:20 (GMT+7)
Đó là khẳng định của Ông Mai Sơn Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang , tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX. Qua đó, năm 2023 kinh tế của tỉnh tiếp tục phục hồi mạnh mẽ trong điều kiện khó khăn, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) cả năm ước đạt 13,45% (gấp gần 2,5 lần bình quân chung cả nước) và lên đứng đầu cả nước.

Trở thành “ngôi sao” tăng trưởng mới của cả nước
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2024 do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang - Ông Mai Sơn trình bày khẳng định, với tinh thần nỗ lực phục hồi nhanh, phát triển kinh tế bền vững, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH năm 2023, tạo bứt phá thực hiện thắng lợi các mục tiêu giai đoạn 2021-2025, theo đó, kinh tế của tỉnh tiếp tục phục hồi mạnh mẽ trong điều kiện khó khăn, quý sau cao hơn quý trước; tốc độ GRDP  cả năm ước đạt 13,45% (gấp gần 2,5 lần bình quân chung cả nước) đứng đầu cả nước. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện, năng suất lao động xã hội tăng 12,5%, vượt 5% kế hoạch. 

Ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang

Quy mô GRDP được mở rộng, ước đạt 181,9 nghìn tỷ đồng, vượt 0,2% kế hoạch (quy mô GRDP của tỉnh đứng thứ 12 cả nước, tăng 01 bậc so với năm 2022, đứng đầu khu vực Trung du miền núi phía Bắc); GRDP bình quân đầu người ước đạt 3.950 USD, tăng 10%, vượt 3% kế hoạch (đứng thứ 23 cả nước). Cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng tích cực.

Sản xuất công nghiệp phục hồi nhanh, là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế (đóng góp trên 85% tăng trưởng chung của tỉnh). Chỉ số sản xuất (IIP) cả năm ước tăng 20,2%. Giá trị sản xuất (GTSX) ước đạt 541.169 tỷ đồng, tăng 22%, vượt 6,6% kế hoạch.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì tăng trưởng ổn định. GTSX toàn ngành ước tăng 2,6%. Các sản phẩm nông sản trọng điểm đều được mùa, tiêu thụ thuận lợi; đến hết năm, toàn tỉnh có 290 sản phẩm OCOP (tăng 85 sản phẩm so với năm 2022), vượt 26,1% kế hoạch. Chăn nuôi thủy sản phát triển khá. Các hoạt động dịch vụ phục hồi và phát triển tích cực.

Công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được quan tâm, triển khai thực hiện, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2022 đứng thứ 2/63 tỉnh, thành phố. Thu hút đầu tư tiếp tục đạt kết quả nổi bật; tính đến ngày 30/11/2023 thu hút được trên 3,2 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, gấp 3,2 lần cùng kỳ, đạt kỷ lục từ trước đến nay. Tính riêng thu hút mới FDI, Bắc Giang đứng thứ 2 cả nước. Phát triển doanh nghiệp có nhiều khởi sắc.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 88.650 tỷ đồng, tăng 20,2% so với năm 2022, đạt 100% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước cả năm ước đạt 15.843 tỷ đồng, vượt 5,2% dự toán, là một trong 18 tỉnh/thành trong cả nước hoàn thành dự toán thu NSNN.

Mạng lưới giao thông tiếp tục được chú trọng đầu tư phát triển mạnh theo hướng đồng bộ, hiện đại, tăng khả năng kết nối, liên kết phát triển; đã hoàn thành 07 dự án giao thông trọng điểm. Hạ tầng các KCN, CCN được đặc biệt quan tâm.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển. Tỉnh đứng thứ 8 cả nước về số giải Nhất và đứng 12 cả nước về số lượng giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Công tác cải cách hành chính thực hiện có hiệu quả gắn với đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số. Công tác quốc phòng, an ninh được triển khai đồng bộ, toàn diện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, trong Báo cáo của UBND  cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, bất cập cần tiếp tục tập trung nỗ lực khắc phục, như tăng trưởng kinh tế không đạt mục tiêu đề ra; kinh tế tăng trưởng cao song chưa bền vững. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao, song cũng có nhiều doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động. Công tác bồi thường, GPMB các dự án gặp nhiều khó khăn, tiến độ thực hiện chậm. Hạ tầng nhiều khu, cụm công nghiệp chậm được đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ….

Phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt 14,5%
Về mục tiêu năm 2024, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Ông Mai Sơn nêu rõ, tỉnh Bắc Giang tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Nâng cao chất lượng tăng trưởng; thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thu hút đầu tư, đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, tập trung cao sắp xếp đơn vị hành chính, phát triển đô thị. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tư pháp, quyết liệt phòng chống, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống; nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Gắn kết chặt giữa phát triển KT-XH với củng cố, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu tốc độ tăng GRDP đạt 14,5%, trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 18,3%; dịch vụ tăng 7,2%; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 1,5%; thuế sản phẩm tăng 8%.

Để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh Bắc Giang quyết tâm thực hiện 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đó là: Tiếp tục đổi mới tư duy trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt cản trở sự phát triển; Quan tâm củng cố, phát triển các động lực tăng trưởng gắn với hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế; Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư; tạo điều kiện phát triển các thành phần kinh tế; Đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước, sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước; Huy động, sử dụng có hiệu quả nguồn lực, xây dựng kết cấu hạ tầng, đô thị đồng bộ, hiện đại; Quản lý hiệu quả tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường; Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; nâng cao chất lượng dân số; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ; Phát triển văn hóa xã hội; nâng cao đời sống Nhân dân; Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường chuyển đổi số; Thực hiện tốt công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.

Tiến Dũng

 

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Tin tức, sự kiện
amity.com.vn
Hi fpt
https://tanadaithanh.vn/
winvoucher.winmart.vn
http://gfs.com.vn
http://www.vafood.com.vn/
Tạp chí điện tử Kinh Doanh và Biên mậu Việt Nam
Cơ quan chủ quản: Hiệp hội Thương nhân kinh doanh biên mậu Việt Nam
Số giấy phép: số 450/GP-BTTTT, cấp ngày 8/10/2020, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
 139 đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.


Tổng biên tập: Ông Phạm Bá Dục
Tổng thư ký: Ông Phạm Hoàng Vũ
Email: kinhdoanhvabienmau@gmail.com
Mọi thông tin bạn đọc vui lòng liên hệ đường dây nóng: 0865191826
® Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Kinh Doanh và Biên mậu Việt Nam, mọi sao chép phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí điện tử Kinh Doanh và Biên mậu Việt Nam.