Kim ngạch XNK đạt 616,3 tỷ USD, dự kiến hết năm 2022 đạt trên 700 tỉ USD

25/11/2022 11:10 (GMT+7)
Tính trong 10 tháng/2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 616,3 tỷ USD, tăng 14,1% (tương ứng tăng 75,99 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021. Dự kiến đến hết năm 2022 đạt trên 700 tỉ USD.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 10/2022 đạt 58,27 tỷ USD, tăng nhẹ 0,1% so với tháng 9, tương ứng tăng 67 triệu USD.  Tính trong 10 tháng/2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 616,3 tỷ USD, tăng 14,1% (tương ứng tăng 75,99 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, trị giá xuất khẩu là 312,94 tỷ USD, tăng 16%, tương ứng tăng 43,1 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước; trị giá nhập khẩu là 303,35 tỷ USD, tăng 12,2%, tương ứng tăng 32,88 tỷ USD.

Cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 10 thặng dư 2,47 tỷ USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa 10 tháng/2022 lên 9,59 tỷ USD.

Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng là 41,08 tỷ USD, giảm 0,9% so với tháng trước, đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 10 tháng/2022 lên 428,99 tỷ USD, tăng 14,6% (tương ứng tăng 54,58 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng này là 22,73 tỷ USD, tăng nhẹ 0,1% so với tháng trước, qua đó nâng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong 10 tháng/2022 của doanh nghiệp FDI lên 231,04 tỷ USD, tăng 17% (tương ứng tăng 33,52 tỷ USD) so với 10 tháng/2021 và chiếm 73,8% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 10 tháng/2021 và 10 tháng/2022 (Nguồn Tổng Cục Hải quan)

Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 10/2022 là 18,35 tỷ USD, giảm 2% so với tháng trước, đưa trị giá nhập khẩu của khối này trong 10 tháng/2022 đạt 197,95 tỷ USD, tăng 11,9% (tương ứng tăng 21,06 tỷ USD) so với 10 tháng/2021, chiếm 65,3% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 10/2022 đạt thặng dư 4,38 tỷ USD, đưa cán cân thương mại trong 10 tháng/2022 lên mức thặng dư gần 33,1 tỷ USD.

Thị trường xuất nhập khẩu của Việt Nam với châu Á đạt 398,41 tỷ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2021, tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất (64,6%) trong tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước.

Trị giá xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với các châu lục khác lần lượt là: châu Mỹ: 131,23 tỷ USD, tăng 16,8%; châu Âu: 64,7 tỷ USD, tăng 8,9%; châu Đại Dương: 15,02 tỷ USD, tăng 30,4% và châu Phi: 6,94 tỷ USD, giảm nhẹ 1,5% so với 10 tháng/2021.

Xuất khẩu hàng hóa

Trị giá xuất khẩu hàng hóa cả nước trong tháng đạt 30,37 tỷ USD, tăng 1,9% so với tháng trước, tương ứng tăng 552 triệu USD về số tuyệt đối.

Một số nhóm hàng tăng trong tháng như: điện thoại các loại & linh kiện tăng 285 triệu USD, tương ứng tăng 5,7%; giày dép các loại tăng 171 triệu USD, tương ứng tăng 9,5%; dầu thô tăng 156 triệu USD, tương ứng tăng 100%...

Bên cạnh đó có một số nhóm hàng giảm mạnh trong tháng như: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 410 triệu USD, tương ứng giảm 8%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác giảm 238 triệu USD, tương ứng giảm 5,7%...

Trong 10 tháng/2022, trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 312,94 tỷ USD, tăng 16%, tương ứng tăng 43,1 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 8,27 tỷ USD; giày dép tăng 5,89 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 5,75 tỷ USD; hàng dệt may tăng 5,64 tỷ USD; điện thoại các loại và linh kiện tăng 3,78 tỷ USD…

Nhập khẩu hàng hóa

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong tháng 10/2022 đạt 27,9 tỷ USD, giảm 1,7% (tương ứng giảm 485 triệu USD) so với tháng trước; trong đó, giảm mạnh nhất ở các nhóm hàng: máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng giảm 309 triệu USD, dầu thô giảm 224 triệu USD, máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 221 triệu USD, nguyên phụ liệu dệt may da giày giảm 105 triệu USD. Tổng trị giá của 4 nhóm hàng này giảm 859 triệu USD.

10 nhóm hàng có trị giá nhập khẩu cao nhất trong 10 tháng/2022 so với cùng kỳ năm trước (Nguồn Tổng cục HQ)

Tính đến hết tháng 10/2022, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 303,35  tỷ USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tăng mạnh nhất là máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 10,04 tỷ USD, tương ứng tăng 16,6%; xăng dầu các loại tăng 4,08 tỷ USD, tương ứng tăng 123,9%; hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 2,81 tỷ USD, tương ứng tăng 22,5%; than các loại tăng hơn 2,7 tỷ USD, tương ứng tăng 77,3%; dầu thô tăng 2,31 tỷ USD, tương ứng tăng 57,2%; nguyên phụ liệu dệt may, da giầy tăng 2,24 tỷ USD, tương ứng tăng 10,4%.  

Tình hình XNK kỳ 1 tháng 11/2022

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11/2022 (từ ngày 01/11 đến ngày 15/11/2022) đạt 28,4 tỷ USD, giảm 6,3% (tương ứng giảm 1,91 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 10/2022.  

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 11/2022 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/11/2022 đạt gần 644,7 tỷ USD, tăng 13,1%, tương ứng tăng 74,63 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2021.

Trong kỳ 1 tháng 11 năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 1,15 tỷ USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2022, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 8,66 tỷ USD.

Trị giá xuất khẩu kỳ 1 tháng 11/2022 giảm so với kỳ 2 tháng 10/2022 ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 1,17 tỷ USD, tương ứng giảm 41,2%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác giảm 296 triệu USD, tương ứng giảm 14,3%; điện thoại các loại & linh kiện giảm 290 triệu USD, tương ứng giảm 10,9%; dầu thô giảm 115 triệu USD, tương ứng giảm 49,2%...

Như vậy, tính đến hết 15/11/2022, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 326,68 tỷ USD, tăng 14,8% tương ứng tăng 42,2 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11/2022 đạt 14,78 tỷ USD, tăng 5,8% (tương ứng tăng 813 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 10/2022.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 1 tháng 11/2022 tăng so với kỳ 2 tháng 10/2022 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác tăng 284 triệu USD, tương ứng tăng 16,9%; dầu thô tăng 217 triệu USD, tương ứng tăng 54,8%; ô tô nguyên chiếc các loại tăng 153 triệu USD, tương ứng tăng 99,8%...

Như vậy, tính đến hết 15/11/2022, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 318,02 tỷ USD, tăng 11,4% (tương ứng tăng 32,44 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Hà Điệp

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Kinh doanh, pháp luật
amity.com.vn
Quốc tế yoga
https://tanadaithanh.vn/
winvoucher.winmart.vn
http://gfs.com.vn
http://www.vafood.com.vn/
Tạp chí điện tử Kinh Doanh và Biên mậu Việt Nam
Cơ quan chủ quản: Hiệp hội Thương nhân kinh doanh biên mậu Việt Nam
Số giấy phép: số 450/GP-BTTTT, cấp ngày 8/10/2020, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
 139 đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.


Tổng biên tập: Ông Phạm Bá Dục
Tổng thư ký: Ông Phạm Hoàng Vũ
Email: kinhdoanhvabienmau@gmail.com
Mọi thông tin bạn đọc vui lòng liên hệ đường dây nóng: 0865191826
® Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Kinh Doanh và Biên mậu Việt Nam, mọi sao chép phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí điện tử Kinh Doanh và Biên mậu Việt Nam.