Yêu cầu không bố trí học kỹ năng xen giữa học chính khóa

08/12/2023 15:55 (GMT+7)
Bộ GD&ĐT yêu cầu Cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan, các tổ chức cá nhân quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá, từ việc cấp phép hoạt động, thanh tra, kiểm tra và đánh giá thường kỳ, đột xuất hàng năm đối với cơ sở giáo dục, đơn vị có hoạt động giáo dục kỹ năng sống,...

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các sở GD&ĐT về tăng cường quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Cụ thể, Bộ GD&ĐT đề nghị các sở GD&ĐT tham mưu UBND trình HĐND cấp tỉnh phê duyệt và ban hành (theo thẩm quyền) quy định về nội dung chi, định mức chi đối với dịch vụ hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá trên địa bàn. Đồng thời, tham mưu UBND cấp tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan trong quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá theo đúng quy định.

Cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan, các tổ chức, cá nhân trong quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá; từ việc cấp phép hoạt động, thanh tra, kiểm tra và đánh giá thường kỳ, đột xuất hàng năm đối với cơ sở giáo dục, đơn vị có hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở GD&ĐT quản lý chặt chẽ các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá về địa điểm tổ chức hoạt động, chất lượng của giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên. Đồng thời, bảo đảm tổ chức giảng dạy theo đúng giáo trình, tài liệu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Khi có thay đổi về giáo trình, tài liệu phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Sở GD&ĐT theo đúng quy định.

Chỉ đạo các trường tăng cường giảng dạy bổ trợ, nâng cao cho học sinh các kỹ năng đã được quy định tại Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chú trọng giảng dạy lý thuyết gắn với thực hành, rèn luyện kỹ năng sống.

Thực hiện thanh tra, kiểm tra của sở GD&ĐT hoặc liên ngành theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất (khi cần thiết).Tạm dừng tổ chức hoạt động hoặc liên kết hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá đối với cơ sở giáo dục, đơn vị thuộc phạm vi quản lý để chấn chỉnh hoặc đề nghị đơn vị có thẩm quyền xử lý khi có vi phạm quy định.

Cần có những giải pháp phù hợp để nâng cao năng lực tổ chức hoạt động và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên khi tham gia hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá ở trong trường học.

Trong trường hợp các cơ sở giáo dục có vi phạm, phải tạm dừng tổ chức hoạt động để chấn chỉnh hoặc đề nghị đơn vị có thẩm quyền xử lý. Sở GD&ĐT công khai các cơ sở giáo dục, đơn vị được phép hoạt động và cơ sở bị đình chỉ hoạt động trên cổng thông tin điện tử của Sở, phương tiện thông tin khác theo quy định.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng lưu ý tổ chức đánh giá hiệu quả của mỗi chương trình hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá của cơ sở giáo dục, đơn vị đăng ký tổ chức hoạt động trên địa bàn. Trong đó khẳng định, minh chứng được kết quả, tác động tích cực; có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời đối với các cơ sở giáo dục, đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá hoạt động hiệu quả; có giải pháp phù hợp khắc phục những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện.

Trên cơ sở những nội dung tại công văn này, Bộ GD&ĐT đề nghị các sở GD&ĐT tăng cường chỉ đạo, quản lý việc thực hiện hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá và báo cáo kết quả thực hiện theo Khoản 5 Điều 12 Thông tư số 04/2014/TT-BGD&ĐT khi kết thúc năm học hoặc khi có yêu cầu.

Quỳnh Anh

Có thể bạn quan tâm: Bộ GD&ĐT học kỹ năng học chính khóa
Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Văn hóa xã hội
amity.com.vn
Hi fpt
https://tanadaithanh.vn/
winvoucher.winmart.vn
http://gfs.com.vn
http://www.vafood.com.vn/
Tạp chí điện tử Kinh Doanh và Biên mậu Việt Nam
Cơ quan chủ quản: Hiệp hội Thương nhân kinh doanh biên mậu Việt Nam
Số giấy phép: số 450/GP-BTTTT, cấp ngày 8/10/2020, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
 139 đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.


Tổng biên tập: Ông Phạm Bá Dục
Tổng thư ký: Ông Phạm Hoàng Vũ
Email: kinhdoanhvabienmau@gmail.com
Mọi thông tin bạn đọc vui lòng liên hệ đường dây nóng: 0865191826
® Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Kinh Doanh và Biên mậu Việt Nam, mọi sao chép phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí điện tử Kinh Doanh và Biên mậu Việt Nam.