Hợp đồng điện tử có tích xanh: Giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp

09/08/2023 12:15 (GMT+7)
Trong những năm vừa qua, thương mại điện tử Việt Nam có sự phát triển vượt bậc, tiếp tục phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng trên 25%, các giao dịch thương mại điện tử được thực hiện thông qua các sàn thương mại điện tử, các mạng xã hội và các website bán hàng trực tiếp của doanh nghiệp, người kinh doanh.

Với việc thương mại điện tử ngày càng phát triển, các giao dịch thương mại truyền thống ứng dụng hợp đồng điện tử có tích xanh trên trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao tối đa hiệu suất kinh doanh và tiếp cận khách hàng tiềm năng, giúp xã hội văn minh và góp phần thúc đẩy sự phát triển của kinh tế xã hội.

Để thúc đẩy triển khai hợp đồng điện tử (HĐĐT) tại Việt Nam, Chính phủ, Bộ Công Thương đang tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động chứng thực HĐĐT. Cụ thể, ngày 25/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử, quy định chi tiết về hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực HĐĐT.

Năm 2022, Bộ Công Thương đã ban hành thông tư quy định các hướng dẫn đối với quy chế hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực HĐĐT; hình thức công bố danh sách các thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực HĐĐT tại Việt Nam. Đến tháng 6/2023, Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số) đã tiến hành rà soát hệ thống, thẩm định hồ sơ đề án và xác nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử cho các đơn vị: Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT; Tổng Công ty viễn thông Viettel; Công ty Cổ phần BKAV; Tổng Công ty Viễn thông Mobiphone; Công ty TNHH Tổng Công ty công nghệ và giải pháp CMC, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, Công ty cổ phần Giải pháp thanh toán Việt Nam VNPay, Công ty cổ phần MISA, Công ty cổ phần Savis, Công ty cổ phần Công nghệ tin học EFY Việt Nam.

Lãnh đạo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số trao Giấy xác nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử
cho các doanh nghiệp đủ điều kiện.

Theo đó, các hợp đồng điện tử sau khi được chứng thực bởi các Tổ chức chứng thực hợp đồng điện tử sẽ trở thành Hợp đồng điện tử có tích xanh. Đây là các hợp đồng điện tử được chứng thực trên các nền tảng quản lý hợp đồng điện tử của các Tổ chức chứng thực hợp đồng điện tử (CeCA) đã được xác nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bởi Bộ Công Thương và được ghi nhận bởi Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam.

Như vậy, thị trường có thêm lựa chọn về giải pháp chứng thực hợp đồng điện tử an toàn, bảo mật, đặc biệt là giúp kết nối các nền tảng công nghệ, các hạ tầng số tin cậy của Chính phủ đến các doanh nghiệp, tổ chức, người dùng thực hiện các giao kết điện tử, có kết nối và chứng thực hợp đồng điện tử có tích xanh trên Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam.

Hệ thống Trục sẽ đóng vai trò quan trọng để hỗ trợ cho toàn bộ hoạt động ứng dụng hợp đồng điện tử tại Việt Nam, là cầu nối các Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử với các giải pháp định danh và xác thực điện tử, dấu thời gian, chữ ký số, định danh chéo v.v… từ đó tạo nền tảng để chứng thực hợp đồng nhanh chóng, hiệu quả.

 Lợi ích của hợp đồng điện tử có tích xanh

Bộ Công Thương sẽ là cơ quan trung gian tin cậy để hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh khi thực hiện giao kết hợp đồng điện tử

HĐĐT có tích xanh là bước tiến quan trọng thúc đẩy ứng dụng HĐĐT tại Việt Nam, đảm bảo tính bảo mật
xác thực toàn vẹn và chống chối bỏ 

Hợp đồng điện tử có tích xanh là bước tiến quan trọng thúc đẩy ứng dụng hợp đồng điện tử tại Việt Nam, đảm bảo tính bảo mật, xác thực toàn vẹn và chống chối bỏ cho hợp đồng điện tử. Bộ Công Thương sẽ là cơ quan trung gian tin cậy để hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh khi thực hiện giao kết hợp đồng điện tử. Doanh nghiệp, cá nhân hoàn toàn có thể yên tâm về tính pháp lý cũng như tính toàn vẹn của hợp đồng điện tử có tích xanh với những lợi ích như:

- Tiện lợi, an toàn, bảo mật: Hợp đồng điện tử có tích xanh có thể được ký kết ở bất kỳ đâu, bất cứ khi nào mà không cần phải gặp mặt trực tiếp đối tác, không lo quản lý đi công tác làm gián đoạn công việc kinh doanh của doanh nghiệp. Hợp đồng điện tử cũng mang đến quy trình, thủ tục thực hiện nhanh chóng, chính xác, minh bạch và giúp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Chống chối bỏ: Hợp đồng điện tử có tích xanh chính thức có hiệu lực kể từ thời điểm tất cả bên tham gia ký kết. Từ thời điểm này, mọi chỉnh sửa trên hợp đồng đều được lưu lại. Nếu một trong các bên tham gia thực hiện chỉnh sửa không có sự đồng thuận của bên còn lại, hợp đồng lập tức vô hiệu lực. Cơ chế lưu lại toàn bộ lịch sử điều chỉnh đảm bảo duy trì tính minh bạch cho hợp đồng điện tử. Chính bởi tất cả bên tham gia đều dễ dàng theo dõi thay đổi trong điều khoản nên loại hợp đồng này sẽ thúc đẩy từng bên tham gia tuân thủ luật.

- Dễ dàng ứng dụng với bên thứ ba: Với việc hàng lang pháp lý đã được hoàn thiện, Bộ Công Thương đã tiến hành xây dựng văn bản hướng dẫn các Bộ, Ngành, Địa phương ứng dụng hợp đồng điện tử có tích xanh hiệu quả, tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Hỗ trợ giải quyết tranh chấp: Để đảm bảo yếu tố pháp lý cao nhất với Hợp đồng điện tử có tích xanh, hợp đồng điện tử sẽ được chứng thực và đóng dấu của Bộ Công thương, giúp cho doanh nghiệp có một cơ quan trung gian đủ tin cậy để giải quyết các vấn đề phát sinh, kiện tụng khi thực hiện giao kết hợp đồng điện tử. Trường hợp xảy ra tranh chấp giữa các bên tham gia, phía cơ quan thẩm quyền sẽ dựa vào điều khoản quy định trong hợp đồng điện tử để phân xử. Tính pháp lý của dạng hợp đồng này tương tự như hợp đồng truyền thống, soạn thảo trên giấy có đầy đủ chữ ký và con dấu.

Theo đại diện của Trung tâm Tin học và Công nghệ số -  đơn vị được lãnh đạo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số giao nhiệm vụ triển khai Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam, việc ứng dụng hợp đồng điện tử có tích xanh sẽ giúp các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có thêm căn cứ và cơ sở triển khai hình thức ký kết từ xa một cách rộng rãi và ứng dụng cho mọi lĩnh vực hoạt động, kinh doanh trong đời sống xã hội. Hiện hợp đồng điện tử hiện tại đã có đủ các căn cứ pháp lý tương đương với hợp đồng giấy. Nay có thêm hợp đồng điện tử có tích xanh được chứng thực bởi các CeCA qua Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam, các bên tham gia hợp đồng đã có được sự xác thực thông tin bởi cơ quan nhà nước cho tài liệu đã ký kết.

Với Dấu thời gian và con dấu điện tử từ Bộ Công Thương trên hợp đồng đã ký, các bên tham gia ký kết hoàn toàn có thể ứng dụng làm căn cứ trong các hoạt động kinh doanh, pháp lý cần xác thực, góp phần thúc đẩy Chương trình chuyển đổi số quốc gia của Thủ tướng Chính phủ. “Với mục tiêu duy nhất là thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số tại Việt Nam, xây dựng hạ tầng thúc đẩy thương mại điện tử an toàn, nhanh chóng, tiện lợi, bảo mật. Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam cam kết sẽ nỗ lực mang lại những lợi ích tốt nhất, tạo niềm tin cho khách hàng cá nhân, các tổ chức khi tham gia.” đại diện Trung tâm Tin học và Công nghệ số khẳng định.

Hà Điệp 

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Công nghệ
amity.com.vn
Quốc tế yoga
https://tanadaithanh.vn/
winvoucher.winmart.vn
http://gfs.com.vn
http://www.vafood.com.vn/
Tạp chí điện tử Kinh Doanh và Biên mậu Việt Nam
Cơ quan chủ quản: Hiệp hội Thương nhân kinh doanh biên mậu Việt Nam
Số giấy phép: số 450/GP-BTTTT, cấp ngày 8/10/2020, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
 139 đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.


Tổng biên tập: Ông Phạm Bá Dục
Tổng thư ký: Ông Phạm Hoàng Vũ
Email: kinhdoanhvabienmau@gmail.com
Mọi thông tin bạn đọc vui lòng liên hệ đường dây nóng: 0865191826
® Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Kinh Doanh và Biên mậu Việt Nam, mọi sao chép phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí điện tử Kinh Doanh và Biên mậu Việt Nam.