Tình hình XNK tính đến hết tháng 10 năm 2023: Xuất siêu đạt 24.59 tỉ USD

21/11/2023 15:50 (GMT+7)
Tổng trị giá xuất nhập khẩu tính đến hết tháng 10/2023 đạt 558,33 tỷ USD, giảm 9,6%, tương ứng giảm 59,11 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 291,46 tỷ USD, giảm 7% (tương ứng giảm 22,04 tỷ USD), nhập khẩu đạt 266,87 tỷ USD, giảm 12,2% (tương ứng giảm 37,07 tỷ USD). Cán cân thương mại hàng hóa của cả nước đã xuất siêu 24,59 tỉ USD.

Tổng cục Hải quan ghi nhận trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong 10 tháng/2023 đạt 383,95 tỷ USD, giảm 10,5%  (tương ứng giảm 45,15 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 212,42 tỷ USD, giảm 8,1% tương ứng giảm 18,78 tỷ USD và trị giá nhập khẩu là 171,53 tỷ USD, giảm 13,3% tương ứng giảm 26,37 tỷ USD so với 10 tháng/2022.

Trong khi đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước giảm 7,4% so với cùng kỳ, với trị giá là 174,38 tỷ USD (tương ứng giảm 13,96 tỷ USD). Xuất khẩu của khối doanh nghiệp này đạt 79,04 tỷ USD, giảm 4%  tương ứng giảm gần 3,26 tỷ USD và nhập khẩu là 95,33  tỷ USD, giảm 10,1% tương ứng giảm 10,7 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Xuất nhập khẩu hàng hóa trong 10 tháng/2023 của Việt Nam sang châu Á là 363,77 tỷ USD, chiếm tỷ trọng lớn nhất 65,2% trong tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam và giảm 9% (tương ứng giảm 35,89 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là châu Mỹ với 113,19 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 20,3%, giảm 13,8% (tương ứng giảm 18,1 tỷ USD); châu Âu là 60,76 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 10,9%, giảm 6% (tương ứng giảm 3,88 tỷ USD); châu Đại Dương với 13,01 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 2,3%, giảm 12,9% (tương ứng giảm 1,93 tỷ USD); châu Phi với 7,59 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 1,4%, tăng 9,2% (tương ứng tăng 641 triệu USD) so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu hàng hóa

Lũy kế 10 tháng năm 2023, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 291,46 tỷ USD, giảm 7% tương ứng giảm 22,04 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn trong 10 tháng năm 2022 và 10 tháng năm 2023

Trong đó, có tới 8 nhóm hàng trị giá xuất khẩu giảm trên 500 triệu USD so với cùng kỳ năm trước. Đứng đầu là nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện giảm 6,24 tỷ USD; tiếp theo là hàng dệt may giảm 4,08 tỷ USD; giày dép các loại giảm 3,68 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng giảm 2,82 tỷ USD; gỗ và sản phẩm từ gỗ giảm 2,61 tỷ USD; hàng thủy sản giảm 1,94 tỷ USD; hóa chất giảm 686 triệu USD; sản phẩm từ sắt thép giảm 611 triệu USD.

Bên cạnh đó, xuất khẩu một số nhóm hàng trong 10 tháng/2023 vẫn đạt mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, hàng rau quả tăng 2,08 tỷ USD; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 1,66 tỷ USD; gạo tăng hơn 1 tỷ USD; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng 529 triệu USD và hạt điều tăng 405 triệu USD.

Một số nhóm hàng xuất khẩu chính:

Điện thoại các loại và linh kiện: Lũy kế trong 10 tháng/2023, xuất khẩu nhóm hàng này là 44,13 tỷ USD, giảm 12,4%, tương ứng giảm 6,24 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện sang các thị trường chủ lực như Trung Quốc là 13,15 tỷ USD, tăng nhẹ 1,3% so với cùng kỳ năm trước; Hoa Kỳ là 6,87 tỷ USD, giảm 36,4% (tương ứng giảm 3,93 tỷ USD); Hàn Quốc là 2,96 tỷ USD, giảm 35,2% (tương ứng giảm 1,61 tỷ USD).

Máy vi tính sản phẩm điện tử & linh kiện: Lũy kế trong 10 tháng/2023, xuất khẩu nhóm hàng này là 46,52 tỷ USD, giảm 0,3%, tương ứng giảm 150 triệu USD so với cùng kỳ năm trước.

Hàng dệt may: Tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 10 tháng/2023 đạt 27,67 tỷ USD, giảm 12,9%, tương ứng giảm 4,08 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Giày dép các loại: Tính chung 10 tháng/2023, xuất khẩu giày dép các loại đạt 16,44 tỷ USD, giảm 18,3% (tương ứng giảm 3,68 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ giảm mạnh. Cụ thể, xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ là 5,83 tỷ USD, giảm 30,8%, tương ứng giảm 2,59 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, xuất khẩu sang EU (27 nước) là 4,62 tỷ USD, giảm 17,7%, tương ứng giảm 995 triệu USD. Bên cạnh đó, xuất khẩu giày dép các loại của doanh nghiệp FDI trong 10 tháng/2023 là 13,32 tỷ USD, giảm 3,01 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước; doanh nghiệp trong nước là 3,12 tỷ USD, giảm 666 triệu USD.

Hàng thủy sản: Tháng 10/2023, xuất khẩu thủy sản là 841 triệu USD, tăng 3,4% so với tháng trước. Đây là tháng thứ ba liên tiếp xuất khẩu hàng thủy sản đạt trên 800 triệu USD/tháng. Tuy nhiên, tính chung lũy kế 10 tháng/2023, xuất khẩu nhóm hàng này là 7,44 tỷ USD, giảm 20,7% (tương ứng giảm 1,94 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Hàng rau quả: Tính chung lũy kế trong 10 tháng/2023, trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt tới 4,82 tỷ USD, đạt mức trị giá xuất khẩu trong 10 tháng cao nhất từ trước tới nay và tăng tới 75,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu sầu riêng đạt 1,96 tỷ USD, tăng tới 1,78 tỷ USD so với con số 175 triệu USD của cùng kỳ năm trước...

Gạo: Lượng gạo xuất khẩu trong tháng 10/2023 là 635 nghìn tấn, tăng 4,9% so với tháng trước. Qua đó nâng tổng lượng gạo trong 10 tháng/2023 lên tới 7,1 triệu tấn, tăng 34% và trị giá đạt 3,95 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu hàng hóa

Tính đến hết tháng 10/2023, trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 266,87 tỷ USD, giảm 12,2% tương ứng giảm 37,07 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó giảm mạnh nhất là nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện, giảm 10,7 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2022.

Những nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 10 tháng năm 2022 và 10 tháng năm 2023

Một số nhóm hàng nhập khẩu chính:

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Trong 10 tháng/2023, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 71,29 tỷ USD, tăng 1,2% tương ứng tăng 836 triệu USD so với cùng kỳ năm trước. Thị trường chính cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam bao gồm: Hàn Quốc đạt 23,04 tỷ USD, tăng 15,1%; Trung Quốc đạt 18,85 tỷ USD, giảm 8,5%; Đài Loan đạt 8,55 tỷ USD, giảm 11,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Điện thoại các loại và linh kiện: Tính đến hết tháng 10/2023, nhập khẩu nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt 7,11 tỷ USD, chỉ bằng 1/3 trị giá nhập khẩu 10 tháng/2022 .

Nguyên phụ liệu ngành dệt may, da giày: Tính chung, lũy kế trong 10 tháng/2023, nhập khẩu nhóm hàng nguyên phụ liệu cho ngành dệt may, da giày đạt 19,81 tỷ USD, giảm 16,9% (tương ứng giảm 4,01 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Nhóm nguyên liệu thức ăn gia súc (lúa mỳ, ngô, đậu tương, thức ăn gia súc): Tính đến hết tháng 10, trị giá nhập khẩu của nhóm hàng này là 8,94 tỷ USD, giảm 6,3% so với cùng kỳ năm 2022. Việt Nam chủ yếu nhập khẩu nhóm hàng nguyên liệu thức ăn gia súc trong 10 tháng/2023 từ các thị trường: Braxin  đạt 2,34 tỷ USD, tăng 24,5%; Áchentina đạt 2,1 tỷ USD, giảm 34,3%, Hoa Kỳ đạt 1,12 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Dầu thô: Tính đến hết tháng 10/2023, Việt Nam đã nhập khẩu 9,02 triệu tấn dầu thô với trị giá là 5,7 tỷ USD, tăng 11,6% về lượng nhưng giảm 10% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

 Xăng dầu các loại: Trong 10 tháng/2023, Việt Nam đã nhập khẩu 8,79 triệu tấn xăng dầu các loại, với trị giá là 7,34 tỷ USD, tăng 22,2% về lượng nhưng giảm 0,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, lượng dầu diesel nhập về đạt 4,92 triệu tấn, tăng 24,5%, chiếm 56% lượng xăng dầu các loại nhập khẩu của cả nước; lượng xăng nhập về đạt 1,78 triệu tấn, tăng 29,3% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 20% lượng xăng dầu các loại nhập khẩu của cả nước.

Phân bón các loại: Trong 10 tháng/2023, cả nước đã nhập khẩu 3,36 triệu tấn phân bón các loại đạt trị giá 1,14 tỷ USD, tăng 21,3% về lượng nhưng giảm 12,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Ô tô nguyên chiếc và linh kiện phụ tùng ô tô: Tính đến hết tháng 10/2023, trị giá nhập khẩu của nhóm.

Hà Điệp

 

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Kinh doanh, pháp luật
amity.com.vn
Hi fpt
https://tanadaithanh.vn/
winvoucher.winmart.vn
http://gfs.com.vn
http://www.vafood.com.vn/
Tạp chí điện tử Kinh Doanh và Biên mậu Việt Nam
Cơ quan chủ quản: Hiệp hội Thương nhân kinh doanh biên mậu Việt Nam
Số giấy phép: số 450/GP-BTTTT, cấp ngày 8/10/2020, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
 139 đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.


Tổng biên tập: Ông Phạm Bá Dục
Tổng thư ký: Ông Phạm Hoàng Vũ
Email: kinhdoanhvabienmau@gmail.com
Mọi thông tin bạn đọc vui lòng liên hệ đường dây nóng: 0865191826
® Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Kinh Doanh và Biên mậu Việt Nam, mọi sao chép phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí điện tử Kinh Doanh và Biên mậu Việt Nam.