Thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã

20/10/2023 6:55 (GMT+7)
Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2221/QĐ-BTC về kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện Quyết định số 39/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX (Quyết định số 39) của Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

nh minh hoạ

Cụ thể, quyết định nêu rõ các lãnh đạo Bộ Tài chính căn cứ các nhiệm vụ của Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giao trong Quyết định số 39 và nội dung của quyết định này, chủ động chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực mình phụ trách thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, bảo đảm đạt mục tiêu và yêu cầu.

Căn cứ theo nội dung, nhiệm vụ cụ thể được giao, thủ trưởng các đơn vị khẩn trương xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai; trong kế hoạch đề ra phải chi tiết thời gian, tiến độ thực hiện đảm bảo hoàn thành đầy đủ các nội dung theo đúng yêu cầu của quyết định Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đề ra.

Ngoài ra, đối với các nội dung, nhiệm vụ do các bộ, ngành, địa phương khác chủ trì, Bộ Tài chính phối hợp, thủ trưởng các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động rà soát, theo dõi, phối hợp với các cơ quan chủ trì để báo cáo Bộ Tài chính có ý kiến tham gia khi nhận được đề nghị.

Bên cạnh đó, cũng cần phải kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính trong việc thực hiện Quyết định số 39 của các bộ, ngành và địa phương khác.

Trên cơ sở thực hiện các nội dung nhiệm vụ được phân công, các đơn vị báo cáo về tiến độ, kết quả tình hình thực hiện gửi Cục Tài chính doanh nghiệp định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo để tổng hợp chung trình Bộ Tài chính phê duyệt gửi Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Chính thuần

 

Có thể bạn quan tâm: kinh tế tập thể
Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Kinh doanh, pháp luật
amity.com.vn
Hi fpt
https://tanadaithanh.vn/
winvoucher.winmart.vn
http://gfs.com.vn
http://www.vafood.com.vn/
Tạp chí điện tử Kinh Doanh và Biên mậu Việt Nam
Cơ quan chủ quản: Hiệp hội Thương nhân kinh doanh biên mậu Việt Nam
Số giấy phép: số 450/GP-BTTTT, cấp ngày 8/10/2020, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
 139 đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.


Tổng biên tập: Ông Phạm Bá Dục
Tổng thư ký: Ông Phạm Hoàng Vũ
Email: kinhdoanhvabienmau@gmail.com
Mọi thông tin bạn đọc vui lòng liên hệ đường dây nóng: 0865191826
® Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Kinh Doanh và Biên mậu Việt Nam, mọi sao chép phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí điện tử Kinh Doanh và Biên mậu Việt Nam.