Hải quan Quảng Ninh: “Kỷ cương - Trách nhiệm, Chuyên nghiệp – Hiệu quả, Lan tỏa niềm tin”

01/02/2024 10:55 (GMT+7)
Năm 2023, bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã phát động phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề “Kỷ cương - Trách nhiệm, Chuyên nghiệp - Hiệu quả, Lan tỏa Niềm tin”; quyết liệt, chủ động, linh hoạt trong điều hành; phát huy trí tuệ tập thể, đề cao vai trò của người đứng đầu lãnh đạo triển khai hiệu quả Chương trình công tác trọng tâm với 05 nhóm nhiệm vụ chính, 55 nhiệm vụ cụ thể và 58 chương trình, kế hoạch xuyên suốt trên từng lĩnh vực công tác. Đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao; góp phần tích cực cùng
Hải quan Quảng Ninh: “Kỷ cương - Trách nhiệm, Chuyên nghiệp – Hiệu quả, Lan tỏa niềm tin”

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Năm 2023, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã bám sát các chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh để ban hành và tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả Kế hoạch điều hành thu NSNN; Kế hoạch quản lý và tăng thu NSNN; Kế hoạch triển khai thực hiện công tác đôn đốc thu hồi và xử lý nợ. Căn cứ tình hình thực tế họat động XNK qua từng địa bàn, cửa khẩu để giao chỉ tiêu thu NSNN, thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn cho từng Chi cục Hải quan trực thuộc, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao, hướng tới cơ cấu thu ổn định, bền vững.

Cục Hải quan tỉnh thường xuyên đánh giá việc thực hiện tiến độ thu NSNN và triển khai kế hoạch, kịch bản đã xây dựng; tổ chức các đoàn công tác, làm việc trực tiếp tại các Chi cục Hải quan để kịp thời nắm bắt, chỉ đạo công tác thu NSNN sát với tình hình thực tế; tổ chức các chương trình gặp gỡ, đồng hành, thu hút doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh; chỉ đạo triển khai đồng loạt các giải pháp chống thất thu qua chống buôn lậu, gian lận thương mại, quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan, xác định trị giá hải quan; phân loại, quản lý chặt chẽ hồ sơ nợ thuế; áp dụng triệt để các biện pháp cưỡng chế, thu nồi nợ NSNN từ các năm trước theo quy định của pháp luật. 

Kết quả thu nộp NSNN năm 2023 đạt 17.254,01 tỷ đồng (trong đó: Thuế XK 1.306,03 tỷ đồng; thuế NK 1.760,61 tỷ đồng; thuế TTĐB 1.423,23 tỷ đồng; thuế BVMT 271,31 tỷ đồng; thuế GTGT 12.459,79 tỷ đồng; thuế tự vệ, CBPG 10,49 tỷ đồng; thu khác 22,5 tỷ đồng); tăng 5,4% so với năm 2022; đạt 150,03% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (11.500 tỷ đồng), đạt 136% chỉ tiêu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh giao (12.000 tỷ đồng) và đạt 107,84% chỉ tiêu phấn đấu do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh giao (16.000 tỷ đồng).

Cục Hải quan tỉnh tiếp tục duy trì vị trí là một trong 10 Cục Hải quan tỉnh, thành phố đóng góp số thu NSNN lớn nhất của ngành Hải quan.

Thực hiện hiệu quả công tác giám sát quản lý Hải quan trong tình hình mới, tạo thuận lợi thương mại, thúc đẩy thông quan hàng hóa XNK.

Với mục tiêu nâng cao hiệu lực, đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK trên địa bàn quản lý, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã Xây dựng Phương án tổ chức hoạt động, quản lý hải quan, tạo thuận lợi thương mại, đảm bảo xuất nhập cảnh, XNK bền vững trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hải quan tại các kho, bãi, địa điểm; kiểm soát, giám sát, quản lý chặt chẽ việc thực hiện tiêu hủy với phế liệu tồn đọng tại cảng biển; tăng cường công tác quản lý, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về xuất xứ hàng hóa, vi phạm sở hữu trí tuệ, nhãn mác hàng hóa, vận chuyển bất hợp pháp... Đồng thời, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa bằng máy soi container nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa các thủ tục thông quan hàng hóa theo cam kết WTO và ASEAN; góp phần thực hiện hiệu quả việc cải cách, hiện đại hóa công tác kiểm tra hải quan, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất, nhập khẩu của cộng đồng doanh nghiệp. 

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cũng đã phát huy tinh thần chủ động trong phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất các chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK, xúc tiến thương mại, đầu tư trên địa bàn, đặc biệt là tham mưu Đề án phát triển dịch vụ logistics tỉnh Quảng Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án xây dựng cơ chế, chính sách thí điểm phát triển Khu kinh tế Vân Đồn; Đề án thí điểm mô hình phát triển kinh tế ban đêm.

Kết quả, năm 2023 đã thực hiện thủ tục hải quan cho 148.064 tờ khai của 1.617 doanh nghiệp với tổng kim ngạch các loại hình là 16,4 tỷ USD, tăng 74% về tờ khai, tăng 0,8% về kim ngạch và tăng 24% về số doanh nghiệp làm thủ tục so với năm 2022. 

Hải quan Quảng Ninh kiểm soát chặt chẽ địa bàn, phát hiện, xử lý kịp thời hành vi buôn lậu, gian lận thương mại.

Kiểm soát chặt chẽ địa bàn, phát hiện, xử lý kịp thời hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới.

Với mục tiêu “Quản lý tốt địa bàn, không để xảy ra điểm nóng, vụ việc nổi cộm về buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan”, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã bám sát chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 Tỉnh để tập trung: Phát huy vai trò cơ quan thường trực BCĐ 389 tỉnh trong việc tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo các lực lượng thành viên và Ban Chỉ đạo 389 các địa phương tăng cường công tác quản lý, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, hàng giả, ma túy; không để hình thành điểm nóng, đường dây, ổ nhóm buôn lậu trên địa bàn. Duy trì hiệu quả hợp tác với Hải quan Nam Ninh - Trung Quốc trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng trong và ngoài ngành, trong và ngoài địa bàn trong trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, bắt giữ, xử lý hành vi vi phạm. Chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và trong địa bàn hoạt động hải quan.

Nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, năm 2023, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh hoàn thành và hoàn thành vượt mức 10/10 chỉ tiêu nhiệm vụ kiểm soát chống buôn lậu được Tổng cục Hải quan giao tại Kế hoạch số 45/KH-TCHQ ngày 08/02/2023 và công văn số 515/TCHQ-ĐTCBL ngày 10/11/2023.

Chủ trì bắt giữ 199 vụ, trị giá 5.863 triệu đồng (tăng 1% về số vụ và tăng 4,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022); phối hợp bắt giữ ngoài ngành 59 vụ, trị giá 2.329 triệu đồng; chuyển kiến nghị khởi tố 04 vụ, đạt 100% chỉ tiêu giao.

Xử phạt vi phạm hành chính 506 vụ, tiền phạt 3.960 triệu đồng, giảm 17,6% về số vụ và giảm 12,5% về tiền phạt so với cùng kỳ năm 2022.

Với những kết quả đã đạt, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xác định mục tiêu trọng tâm năm 2024, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, hiện đại hoá hải quan; chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan. Tăng cường quản lý nhà nước về hải quan; quản lý điều hành thu ngân sách. Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới hiệu quả. Phát triển nguồn nhân lực dựa trên vị trí việc làm, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu triển khai mô hình Hải quan số, Hải quan thông minh. Quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, đầu tư xây dựng cơ bản đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Khánh Nam

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Tin tức, sự kiện
amity.com.vn
Hi fpt
https://tanadaithanh.vn/
winvoucher.winmart.vn
http://gfs.com.vn
http://www.vafood.com.vn/
Tạp chí điện tử Kinh Doanh và Biên mậu Việt Nam
Cơ quan chủ quản: Hiệp hội Thương nhân kinh doanh biên mậu Việt Nam
Số giấy phép: số 450/GP-BTTTT, cấp ngày 8/10/2020, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
 139 đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.


Tổng biên tập: Ông Phạm Bá Dục
Tổng thư ký: Ông Phạm Hoàng Vũ
Email: kinhdoanhvabienmau@gmail.com
Mọi thông tin bạn đọc vui lòng liên hệ đường dây nóng: 0865191826
® Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Kinh Doanh và Biên mậu Việt Nam, mọi sao chép phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí điện tử Kinh Doanh và Biên mậu Việt Nam.